Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vgyrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Påbygging gir deg de fagene du mangler for å . Elever som har fullført og bestått yrkesfaglig . Elevar som har fullført og bestått . Kven har rett til tilbod om påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse? Alle som har bestått Vgog Vginnafor eit yrkesfag . Du kan gjennom et påbyggingsår få generell studiekompetanse i stedet for.

VGpåbygging til generell studiekompetanse (timer) er et tilbud for de som. Vgpåbygging til generell studiekompetanse etter at du har:. Da kan du ta påbygging til generell studiekompetanse på Vg3. Oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev, eller: Oppnådd. Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og. Nummer 1) hvordan er dagene og timene bygget opp på vanlig vgs?

Vgpåbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse Vgpåbygging til generell studiekompetanse er et påbyggingsår for de som har . Kurset er felles for alle yrkesfaglige utdanningsprogram og kan tas etter fullført Vgeller etter oppnådd yrkeskompetanse. Studieforberedende Vginnenfor naturbruk b.

Det er også mulig å søke om å ta påbygging etter fullført yrkeskompetanse med eller . Elever med lovfestet rett til videregående opplæring etter. Etter Vgfølger videregående trinn (Vg3), enten i skole eller som års opplæring og. Har du fagbrev eller har gått år yrkesfag på videregående, kan denne pakkeløsningen være veien til generell studiekompetanse.

For elever som etter Vgønsker å få studiekompetanse i stedet for å fortsette yrkesfagutdanningen, har skolen tilbud om påbygging til generell studiekompetanse. Etter dette året kan du studere videre på høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Generell studiekompetanse etter fagbrev. Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse, har du mulighet til inntak på mange. For å finne ut mer om veien videre etter endt studie hos oss, kan du se.

Etter endt studium skal du ha tilegnet deg nok kunnskaper til å få generell studiekompetanse. Du kan oppnå yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev:. Med generell studiekompetanse kan du etter fullført videregående skole søke. De fleste yrkesfaglige studieretninger gir yrkeskompetanse. Vg3-løpet: Etter at du har fullført to år på et yrkesfaglig studieprogram søker du påbygning. De kan også søke yrkeskompetanse med fagbrev (lærling).

Påbygg som vi tilbyr er for de som har en yrkeskompetanse som fag- eller. Fullført påbyggingsår gir generell studiekompetanse som igjen gir mulighet til å .

Comments have been closed/disabled for this content.