Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til kiropraktor. Nå er det nemlig slik at Folketrygden gir stønad til behandling hos kiropraktorer. Om man har henvisning fra lege ?

Det har skjedd noe i korsryggen min i sommer, og den er ikke noe bra. Jeg kan ikke løfte noe, og går mer og . Dekkes fysio eller kiropraktor når man er gravid? BufretLignendeå henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi. For behandling hos kiropraktor kreves det ikke henvisning fra annen behandler.

Helfo gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor. Du treng ikkje tilvising frå lege for å få slik behandling. Kan det evt bli billigere på denne måten? En henvisning fra fastlegen sparer deg for hundrevis av kroner. Kiropraktikk er en komplementær disiplin til skolemedisin og må ikke betraktes som et alternativ til.

Kravet om legehenvisning for å motta refusjon har bortfalt. En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke en kiropraktor uten henvisning fra lege. Kiropraktorer har spisskompetanse på behandling av led særlig i ryggsøylen, men. Nei, tidligere trengte man henvisning fra lege for å få refusjon fra Nav. Dersom du har henvisning fra lege til fysioterapeut har du to valg.

Behandling hos manuell terapeut og kiropraktor. Nei, du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til manuellterapeut. Våre kiropraktorer er primærhelsekontakt og kan skrive ut sykemeldinger ved behov. Jeg trodde ikke leger skrev ut henvisning til kiropraktor?

De gangene jeg har hatt behov for slik behandling, har jeg i allefall fått beskjed om å . Hans hverdag er preget av tett samarbeid med kiropraktorer og. Derfor henviste de meg til en kiropraktor der jeg bor. Henvisning fra lege er ofte en forutsetning for. Det er imidlertid ikke foretatt noen avgrensning i forhold til hvilke legespesialister kiropraktorer kan henvise til.

Det er opp til kiropraktoren å vurdere hvilken . En del er skeptiske til å oppsøke kiropraktor og tror det kan være vondt eller være.

Comments have been closed/disabled for this content.