Hvis nakkesmertene ikke forsvinner eller blir verre, kan det være nødvendig med behandling. Nakkesmerter og kink i nakken oppstår gjerne akutt. Trim og aktivitet er det viktigste for å forebygge.

Reseptfritt og gratis: Her får du gode råd og videoinstruksjon i hvordan du kan behandle og forebygge nakkesmerter og hodepine. Det er nakkesmerter og skader av grad og som er mest vanlig. Det forekommer i større grad blant kvinner enn blant menn. På et gitt tidspunkt vil omkring av . Sliter du med vond rygg eller stiv nakke? Med disse enkle tipsene kan du få bukt med rygg- og nakkesmerter, og få en bedre hverdag. Nær halvparten av kiropraktorens pasienter oppsøker hjelp for ulike nakkeproblemer.

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral . En av fem har kroniske nakkesmerter, det vil si smerter i mer enn tre måneder. Verst rammet er kvinner og yrkesaktive, viser forskning. Det kan være mange årsaker til nakkesmerter.

Ved Atlasklinikken vil det bli utført en grundig undersøkelse med påfølgende behandling. I løpet av et år kan mellom og prosent av den voksne befolkning regne med å få en eller annen form for .

Med nakkesmerter mener man smerter i nakkeregionen, det vil si øvre del av rygg, oppover mot hodet og utover mot skuldrene. For deg som har nakkesmerter, er det ikke bare smertene i seg selv som er problemet. Like ofte er det en øm og stiv nakke som er i veien. Smerter i nakken kan oppstå akutt, eller utvikle seg gradvis over tid. De fleste av oss opplever nakkesmerter eller stivhet i løpet av livet. Akutte nakkesmerter kan oppstå uten noen tilsynelatende betydelig ytre årsak eller direkte skade.

Ofte har man ligget feil, eller pådratt seg en feil bevegelse uten . I nakken er det mange nervetråder og nakken er derfor lett utsatt for smerter ved skade eller sykdom. Muskel- og skjelettplager er ei av dei vanlegaste årsakene til sjukmelding og uførepensjon i Noreg, . Nesten av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager som også er den vanligste årsaken til . Degenerative forandringer i cervikalcolumna. Nevrologiske utfall tilsvarende én eller to nerverøtter.

Noe å lære av – Både nakkesmerter og uspesifikke infeksjonssymptomer er vanlig i allmennpraksis. Kroniske nakkesmerter er en vanlig årsak til sykefravær, og forskere har innsett at det ikke finnes noen mirakelkur, ifølge forskning. Disse smertene kan oppstå både akutt og over ti og de . Mange oppsøker NaprapatTeamet med nakkesmerter.

Det er flere strukturer i nakken som kan gi smerter. Ved behandling, kartlegger vi nakkensmerten.

Comments have been closed/disabled for this content.