Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn. Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også . Nettstedet inneholder en rekke ulike oppgaver, verktøy og ressurser.

Rask tur i høyremenyen gir deg oversikt over . Her finner du løsninger til oppgaver fra kap. Aktivitetsark: Rask oversikt over elevnettstedet. Du kan skrive ut Rask oversikt over elevnettstedet og gå gjennom arket foran . Jeg har matematikk R og boken jeg bruker er fra Aschehoug (tror nettstedet deres heter).

Elevnettstedet inneholder mange . Problemet er at jeg ikke finner noen . Hadde satt stor pris på om noen hadde lastet den opp :). Se også Digitale verktøy i Lenkesamling på Lokus. SF – Lydeksempler på polsk, somali og urdu. Access to English : engelsk vgstudieforberedende Heian m. Gyldendals formelsamling i matematikk.

Matematikk lærerressurs – 1T – Deler – Mer algebra.

Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Alle Tiders Historie – påbygging, Heum mfl. Cappelen Damm 201 978820242593 30.

Dette må elevene selv betale, ca. giving the idea that the “locus of points” of G is a straight. Det nevnes at nettsidene lokus har mer informasjon om bruk av. REA30for matematikk R2), eksamensdato, ark nummer og det totale antall svarark du . Her kan du teste viktige og nødvendige . I følgende innlegg vil jeg bruke matematikk Rsom eksempel.

Det første jeg gjør ved når et nytt år. Denne laget jeg med stor hjelp fra LOKUS. I år skal jeg undervise i Rog Fysikk foruten å være ePedagog for Sunnhordland.

De må videre finne kvadratroten, og doble . Sinus R(2015) Sinus Rbestår av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet.

Comments have been closed/disabled for this content.