Medisiner kan senke høyt kolesterol, og trening, sunne matvaner og et lavt. Hvis indholdet af kolesterol i blodet er . Les hva som er årsaker til høyt kolesterol og andre risikofaktorer ved høyt. Hyperkolesterolemi er en annen betegnelse på forhøyet kolesterol i blodet.

Dette skjer under en komplisert sykdomsutvikling der selve åreveggene blir betente. HDL-kolesterol betegnes ofte det gode . Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, .

HYPERLIPIDEMI: Illustrasjon av kolesterol (gul farge) i en blodåre. Kolesterol er et lipi en fett-lignende substans. Nyere studier har foreslått at meieriprodukter . LDL-kolesterolet ser ut til å kunne hope seg opp i blodårenes vegger. Oksidert LDL er LDL kolesterol som, når det passerer intima, blir oksidert av frie radikaler. Det tyder på at de er de små tetts LDL partiklenesom blir oksiderte.

HDL-C er et protein som transporterer kolesterol fra . Low density lipoprotein-kolesterol TEST2logo. Bakgrunn LDL-partikler er sluttproduktet etter nedbrytningen av de triglyceridrike VLDL-partiklene.

LDL har ett apolipoprotein B-molekyl per partikkel, mens flere . Ved vurdering av risiko må det tas hensyn til fordelingen mellom LDL- . Høyt kolesterol kan medvirke til hjerte- og karsykdommer, som er. LDL regnes som det dårlige kolesterolet, mens HDL regnes som det gode. HDL kolesterol kan følges som mål for behandlingen. LDL- kolesterol er forkortelse for low-density lipoprotein, og er det lipoproteinet som er rikest på kolesterol. De mest kolesterolrike av lipoproteinpartiklene er low-density lipoprotein (LDL), og disse inneholder av kolesterolet i blodet. Lipoproteiner har vannløselig overflate av fosfolipider . Små kostholdsgrep kan faktisk senke kolesterolet hos de aller fleste.

Både HDL og LDL kolesterol referere til lipoproteiner som finnes . Denne pakken med kolesterol og protein kalles et lipoprotein. Se for øvrig ovenfor under S-kolesterol, total. Dessuten viste det seg at det skadelige kolesterolet, LDL, hadde minsket i forhold til det beskyttende, HDL. Det gjorde resultatet enda bedre.

Hvor høye nivåer man har av kolesterol, både godt og dårlig, er avhengig av.

Comments have been closed/disabled for this content.