Fisk er en fantastisk råvare som kan brukes til mye. Eksperimenter med nye måter å tilberede og servere fisken på. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder . I en del fjorder, havner og innsjøer er innholdet av miljøgifter så høyt at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra.

Fet fisk har en gunstig fettsyresammensetning. Ikke spis fisk og skalldyr fra disse havnene, fjordene og innsjøene. Her kan du lese de nye og mer konkrete kostholdsrådene fra Nasjonalt råd for.

At du spiser 2-middagsporsjoner med fisk i uken, noe som tilsvarer 2-450 . Her undersøkes fisken om den er trygg å spise. For da en student gjennomførte sin mastergrad ved å se på kvikksølvinnholdet i fisk i Øvre . Ansatte i direktoratet har gjennomgått rådene på . Helsedirektoratet endrer kostrådene når det gjelder hvor mye fet fisk man kan spise ukentlig. Det er anbefalt et kosthold som hovedsakelig er plantebasert – dvs inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk.

Begrenset inntak av rødt kjøtt, salt, . Kostreform for bedre helse mener statens kostholdsråd på noen viktige punkter. Spis egg, kjøtt og fisk i alle variasjoner, men velg rent kjøtt fremfor pølse og ren .

Undersøkelser av fisk og annen sjømat viser at innholdet av miljøgifter. Tidligere har Mattilsynet gitt et kostholdsråd for gravide og ammende . Kvikksølv i fisk finnes i all hovedsak som metylkvikksølv, og forhold som. For større fisk bør en forholde seg strengt til kostholdsrådene.

Maks to laks Nå på mandag blir kostholdsrådene endret og formidlet. Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at dagens kostholdsråd skal ettergås i sømmene. En egen arbeidsgruppe i Vitenskapskomiteen for mattrygghet har i over ett år arbeidet med en helhetsvurdering av fisk og sjømat. I 20kom helsemyndighetene med presisering av sine kostholdsråd angående fisk: Unge kvinner og barn bør ikke spise mer enn to måltider med fet fisk per . Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, . Lavere nivå av miljøgifter i fisk enn fryktet.

Verdiene av kvikksølv i abbor og gjedde lå godt under de landsdekkende kostholdsrådene som er gitt av Mattilsynet.

Comments have been closed/disabled for this content.