For barn ≤ år gjelder andre normalverdier enn hos voksne. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Hos barn innføres nå begrepet iso-KMI, det vil si at beregnet KMI angis i forhold til hva verdien tilsvarer hos voksne.

I Norge brukes begrepet iso-KMI om disse grensene. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksen: iso-KMI 25: . Omregningstabell for BMI tilpasset barns alder og kjønn (kalt IsoBMI). Den vanlige BMI-vektklassifiseringen fungerer også dårlig på barn og unge under år, .

Tidligere benyttet en gjerne høyde-vekttabeller, men i dag brukes først og fremst KMI eller på engelsk BMI – body mass index. BMI-kalkulator går ikke lavt nok for de . Med noen tastetrykk i KMI-kalkulatoren, kan du selv beregne kroppsmasseindeksen (Body mass Index – BMI) for å finne ut om du er innenfor anbefalingene. En 6-åring med KMI på 2 vil ifølge kalkulatoren være normalvektig.

Men setter man dette tallet inn i tabellen, ser man at barnet i virkeligheten . IsoBMI är en vidareutveckling av BMI För vuxna. Kom in och testa ditt barns bmi! KMI beregnes på samme måte hos barn som hos voksne, men vurdereingen av KMI er helt.

Disse kan beregnes i Folkehelseinstituttets vektkalkulator.

KMI-for-alder er et effektivt screeningsverktøy for å identifisere barn som er. BMI-klassene er beregnet for voksne personer over år. BMI for barn måles på en annen måte. BMI kalles også for KMI, en forkortelse for kroppsmasseindeks. BMI er en forkortelse for Body Mass Index, forholdet mellom vekt og høyde. KMI-metoden (kroppsmasseindex) på norsk, som mest pålitelig og.

Fordelen med nettopp denne kalkulatoren, er at den justerer for . En BMI kalkulator er en indikator på undervekt, normalvekt og overvekt. Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du enkelt regne ut din BMI (Body Mass Index). ISO KMI er gjeldende måleenhet for barn justert etter kjønn og alder. Fedme (Iso KMI 30) med en eller flere av følgende tilleggsfaktorer: Familiær disposisjon (første- eller andregradsslektning). Disse BMI grensene er utarbeidet for voksne og passer ikke for barn og unge. Overvekt hos barn – Norsk Helseinformatikk Hos barn innfres n begrepet iso-KMI, det vil si at beregnet KMI angis i forhold til.

Til familier som oss, til familer som Malinas, til familer der barna er mye. For å sjekke om barnet er overvektig, må du først legge inn barnets høyde og vekt i en . BMI-tabell for barn fra to til år.

Comments have been closed/disabled for this content.