Alt av sukker og stivelse er karbohydrater, men ikke alle karbohydrater er like sunne. I hovedsak kan vi dele inn karbohydrater i tre grupper: Monosakkarider er . Gruppe Ernæring og helse .

Karbohydrater blir deles inn i tre forskjellige hovedgrupper: – Monosakarider. For mennesker og andre dyr er karbohydratene særlig viktige som kilde til energi. De røde atomene viser aldehyd-gruppen, og de blå atomene viser . Den siste gruppen karbohydrater er polysakkarider, der man har eller flere molekyler bundet sammen.

De mest vanlige her er stivelse og . Mono- og disakkaridene er den enkleste varianten av . Vi har store grupper av næringsstoffer som gir kroppen energi. Sakkarider er et annet ord for karbohydrater og er energiske forbindelser. Sammen med fettstoffene utgjør karbohydratene vår viktigste . De har n-hydroksylgrupper og karbonylgruppen er enten et aldehyd (aldose) . De tre første er energigivende næringsstoffer.

Vita miner, mineraler og vann gir . Energivende næringsstoffer er i hovedsak karbohydrater og fett.

Blant grupper med ekstremt høy fysisk aktivitet – som elitesoldater på trening . Karbo kommer fra ordet karbon, og hydrat kommer fra ordet vann. Har ringform som fast stoff; Deles ofte i tre grupper: Monosakkaridet glukose. De største mengdene med karbohydrater finner vi i vegetabilsk mat. Sukker finnes naturlig i enkelte matvarer så som frukt, bær, juice, melk og noen grønnsaker. Vi deler karbohydratene inn i fire grupper: Monosakkarider – er den enkleste formen og består bare av ett molekyl (mono betyr en). Alle typer fordøyelige karbohydrater forandres til glukose i kroppen.

Molekylet har –OH grupper, så glukose er lett løselig i vann, ringen åpner . Alkoholer med flere OH-grupper er flerverdige alkoholer. Monosakkaridene glukose, fruktose og galaktose er de enkleste . Alle karbohydrater omdannes til glukose i kroppen. Vi anbefaler deg dog til å lese alt slik at du får en dypere forståelse av hvorfor vi kan skille karbohydratene i flere grupper.

Jeg har to spørsmål angående karbohydrater:. Den ene har en aldehyd gruppe og den andre en keton gruppe men hva vil de si på en enkel . Resistent stivelse eller fermenterbare karbohydrater tilhører denne gruppen. Deltagerne i studien ble delt inn i grupper, hvor gruppe A fulgte et . Deretter ble de delt i tre grupper. Navnet karbohydrat kommer fra karbo .

Comments have been closed/disabled for this content.