Når kolesterol transporteres i blodet er det bundet til ulike transportmolekyler. Kolesterol er et fettstoff, og det finnes bare én type kolesterol. Hvor høye nivåer man har av kolesterol, både godt og dårlig, er avhengig av arveanlegg og av hva vi spiser. Medisiner kan senke høyt kolesterol, og trening, sunne matvaner og et lavt. Du bør be om å få notere verdiene slik at du senere vet hva som er ditt nivå av de . Det finnes bare én type kolesterol.

Så hvorfor snakker leger ofte om godt og dårlig kolesterol?

Sjekk hva som er normale koelsterolverdier, hva er høyt, normalt og grensehøyt kolesterol. Sjekk tips for kolesterolsenkende kosthold. Navnet kommer fra gresk chole som betyr galle og stereos, fast; når man først identifiserte stoffet . LDL-kolesterolet blir ofte kalt det dårlige eller farlige kolesterolet. Det er relatert til fett og steroider. Den bruker inkluderer å være en del av animalsk cellemembraner, syntetisere . Alternative synspunkter på kolesterol diskuteres ikke her.

Kroppen din er avhengig av fett for en rekke funksjoner. Fett er blant annet en energi .

Høyt kolesterol, hyperlipidemi, forekommer hos ca. Hyperkolesterolemi er en annen betegnelse på forhøyet kolesterol i blodet. En ny undersøkelse viser at av personer over år ikke vet hva slags kolesterolnivå de har. Kroppen er helt avhengig av en viss mengde kolesterol i blodet. For høyt kolesterol kan være uheldig, men . Det kan tenkes du har et arvelig høyt nivå av kolesterol, og da må det i tillegg medisiner til for å. Hva kommer det av at noe kolesterol blir betegnet som godt? Hva er optimale kolesterolverdier?

Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle? Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og . Vi har brukt noen vanskelige ord i . Små kostholdsgrep kan faktisk senke kolesterolet hos de aller fleste. Selv om det er verdt å være oppmerksom på kolesterolet, bør imidlertid ikke fokuset bare ligge på hva målingene viser, mener Brynjulf . Dermed øker sjansen for at fettavleiringer legger seg på innsiden av blodårene, og dette . Alle typer kolesterol er ikke likt, tvert i mot: Det gode kolesterolet forebygger åreforkalkning og hjertesykdom, mens det dårlige bidrar til skader i blodårene. Og hva er sammenhengen med p-piller og kolesterol uansett?

Større fare for å bli gravid (dumt), og mer sannsynlig å få blodpropp (dumt).

Comments have been closed/disabled for this content.