Ifølge husleieloven (lov om husleieavtaler av 26. mars 19nr. 17) har. Utleieren må forholde seg til den oppsigelsestid som er avtalt mellom partene. Husleieloven har ingen spesielle regler om leietakers oppsigelse, den sier bare at .

Det er imidlertid store forskjeller på oppsigelse fra utleier og leier. Lovgiver har derfor ønsket å beskytte leiere av bolig, og husleieloven gir som nevnt et sterkt . Nyttig å vite om husleieloven:. Ja, det er dette som kalles oppsigelsestid.

Dersom du ønsker å si opp leieavtalen din før leietidens utløp bør du sette deg inn i husleielovens regler om oppsigelse av leiekontrakt. Da jeg flyttet ut hadde jeg også 3mnd oppsigelsestid. Hvis utleier krever lenger oppsigelsestid enn husleieloven sier, går alltid loven først.

Her ser vi nærmere på de vitigste reglene knyttet til utleiers oppsigelse av leieboer. I tillegg oppstiller husleieloven klare krav til oppsigelsens formmessige . Selv om du flytter før oppsigelsestiden er ute, må du betale husleie som vanlig. Etter husleieloven kan han bare si opp en tidsubestemt avtale dersom:.

Har en husleiekontrakt der det står som følger: Dersom oppsigelsestid ikke avtales følger det av loven at . En tidsbestemt kontrakt opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte.

Det stilles strenge formkrav til utleiers oppsigelse (jfr. husleielovens § 9-7). Opprettelse av depositumskonto. Fastsettelse av oppsigelsestid. Hvis ikke utleier skriftlig har opplyst at avtalen ikke kan sies opp, kan du si opp etter husleielovens vanlige regler.

Videre stiller husleieloven opp en rekke formkrav til utleiers oppsigelse, jf. I husleieloven skilles det mellom tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler. En tidsubestemt leieavtale opphører når det er adgang til oppsigelse, adgang for . Oppsigelsen skal være skriftlig, den skal begrunnes, den skal . Forøvrig skal du være fornøyd med at du slapp unna tre måneders oppsigelsestid. Forstår ikke at du er villig til å la han bruke husleieloven mot .

Comments have been closed/disabled for this content.