Fotosyntesen – den viktigste prosessen i naturen? Stivelse er bygd opp av lange kjeder av glukosemolekyler. Den første nedbrytingen av stivelse skjer allerede i munnen, for spyttet inneholder .

Glukose, også kalt druesukker, er et karbohydrat med den kjemiske formelen C6H12O6. Glukose er den forbindelsen plantene fremstiller i fotosyntesen. Selv om sitronsyresyklusen ikke skaper mye ATP direkte, kun to ATP per glukosemolekyl, er den en svært viktig kilde til dannelsen av ATP.

Streng tatt dannes det fire ATP for hvert glukosemolekyl, men to av disse går med i pyrruvat-produksjonen, slik at nettogevinsten er to ATP-molekyler.

Metabolisering av et glukosemolekyl gir to pyruvatmolekyler. I tillegg til pyruvat produseres det også to ATP-molekyler som kan benyttes som . Glukosemolekylene er bundet sammen med to typer glykosidbindinger, α-som binder glukosemolekyler sammen i . Cellulose og stivelse er begge lange kjeder av glukosemolekyler. Forskjellen er måten glukosemolekylene er bundet sammen på, og at stivelse har greinete . ATP, adenosintrifosfat, er en viktig energibærer i alle celler. Det dannes ATP-molekyler fra hvert glukosemolekyl.

Når det skal klippes av et glukosemolekyl fra et stivelsesmolekyl, må bindingen mellom glukosemolekyler brytes. ATP brukes ved at det spaltes av ett fosfation, og det blir frigjort energi.

Det er bygd opp av glukosemolekyl og fruktosemolekyl. Også kalt rørsukker pga det kommer fra sukkerrør. POLYMERAR Molekylformelen for glukose er C6H12O6.

Den totale prosessen fører til at cella får trukket ut all den . Hvor mange karbondioksidmolekyl må tilføres enzymet rubisco for at det skal bli dannet et glukosemolekyl? Hos Hansa Bryggeri i Bergen minner et gigantisk glukosemolekyl i kobber om den daglige prosessen som foregår i gjærhuset. Det første som skjer er at to ATP-molekyler bruker energi til å kople to fosfatgrupper til et glukosemolekyl, etter dette går to ADP-molekyler ut av reaksjonen.

Antall NADH + H+ som dannes i . Galleries are a way to curate up to public photos or videos of your fellow members into one place; . Sukrose er bygget opp av et fruktosemolekyl og et glukosemolekyl, med avspaltning av ett vannmolekyl. Laktose (melkesukker), et annet viktig disakkari . Ved anaerobe forhold til pyruvat omdannes til laktat. Begge modellene viser strukturen av glukosemolekylet. Molekylet danner en seksring med fem karbonatomer (svarte) og ett oksygenatom (rødt) i ringen. Disakkarider: Sukrose (vanlig sukker) består av glukosemolekyl bundet sammen med fruktosemolekyl. Sukker er et raffinert produkt fremstilt fra sukkerrør . Maltose er et disakkarid av to glukosemolekyler.

Den ene er alfaglukose i C- den andre i C-4. Bindingen blir altså alfa1à4binding. Blir det da registrert et glukosemolekyl utenfor cellen (via en reseptor?), cellen sender ut Na+ som skal inn igjen sammen med glukosen, slik at . ATP molekyler som blir dannet direkte i sitronsyresyklus pr.

Comments have been closed/disabled for this content.