Et annet vanlig monosakkari fruktose, danner en femring. Galaktose et et monosakkarid som inngår som en del av laktose (melkesukker), . Oligosakkaridene består av 2–monosakkarider som er bundet sammen. Monosakkarider er de enkleste karbohydratene.

De er byggesteiner for alle andre karbohydrater. Glukose, fruktose, galaktose er . De enkleste karbohydratene kalles monosakkarider eller enkle sukkerarter og har 3. Typisk klassificeres kulhydrater i de søde: (monosakkarider og disakkarider) og de. De tre sukkerformer, glukose, galaktose og fruktose deler den samme . Disakkarider, derimot, omfatter sukrose, laktose og maltose, og disse består av to monosakkarider er bundet . Noen typer monosakkarider er for eksempel glukose (druesukker), fruktose . Karbohydrater inndeles tradisjonelt i monosakkarider, disakkarider og. Nedsatt opptak av fruktose i fordøyelseskanalen kan være årsak til uklare. Begge disse er monosakkarider, det vil si at de består av kun ett molekyl. Alle karbohydrater er bygget opp av enkle sukkerarter, monosakkarider.

Det finnes tre monosakkarider, glukose, fruktose og galaktose.

I vanlig bordsukker er det bundet til glukose og danner disakkaridet . Kan dannes ved at to monosakkarider reagerer med hverandre og spalter et vannmolekyl (kondensasjon); Et O-atom binder de to . Vi finner de også i bordsukker og . Disse tre har molekyler som består av ringer med seks karbonatomer i . Vi har tre grupper sakkarider, monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Ett sukker med bare en byggestein, f. Vi får navnene monosakkarider, disakkarider og polysakkarider etter hvor mange. Anbefaler deg å lese mere om monosakkarider også, der mono betyr en eller . Hensikt: Vi skal ved hjelp av Fehlings væske påvise ulike typer sukker: glukose(monosakkarid), fruktose(monosakkarid) og sukrose (disakkarid). Høyere relativ søthet enn glukose og sukrose. Fruktsukker som fins i mange matvarer. Mener å ha hørt at fruktose har lavere GI(glykemisk indeks), og at.

Det sunne sukkeret de refererte til var sukkerarten fruktose, et monosakkarid. Fruktose (fruktsukker) utgjør sammen .

Comments have been closed/disabled for this content.