Høyt kolesterol, hyperlipidemi, forekommer hos ca. Kolesterol er en av flere risikofaktorer for hjertekarsykdom. Eventuell behandling består i . Mye mettet fett i kostholdet, lite mosjon, røyking og overvekt . Det er LDL-kolesterolet som er ugunstig og kan avleire seg på innsiden av åreveggen.

Høyt total kolesterol og høye verdier av LDL-kolesterol . Mange går rundt med for høyt kolesterol uten å være klar over det selv.

Les hva som er årsaker til høyt kolesterol og andre risikofaktorer ved høyt kolesterol. Normale kolesterolverdier er avhengig av kjønn og alder. Forhøyet kolesterolinnhold i blodet (hyperkolesterolemi). Hva er forhøyet kolesterolinnhold i blodet? Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle?

Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og . Det kan være flere årsaker til at man har høyt kolesterol. Noen er arvelig tilbøyelig til svært høye kolesterolverdier, kalt familiær hyperkolesterolemi. Du trenger kolesterol for å holde deg frisk.

Du kan få for høyt kolesterol som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Arvelig høyt kolesterol skyldes en genfeil som gir høyt blodkolesterol. En blodprøve kan sjekke om du har risiko for å utvikle hjertesykdom ved for høyt kolesterol.

Dette betyr de ulike kolesterolverdiene. Høyere enn betyr uttalt forhøyet kolesterol. Du har altså en verdi som ligger innenfor . Her kan du lese om de vanligste symptomene og tegnene ved høyt kolesterol.

For høyt kolesterol kan dempes ved å legge om kosten. Stumper du røyken og mosjonerer, får du enda større uttelling. Små kostholdsgrep kan faktisk senke kolesterolet hos de aller fleste. Vis animasjonHøyt fett- og kolesterolinnhold i blodet (hyperlipidemi og hyperkolesterolemi) er ikke en sykdom i seg selv, men en tilstand som gir økt risiko for å . Ved hjelp av kosthold- og livsstilsendringer kan . Ved å spise riktig kan du spise deg frisk.

Feil å være opphengt i kolesterolverdier.

Comments have been closed/disabled for this content.