Les vurderinger om leger og andre behandlere. En ny nettside gir deg mulighet til å sette karakter på fastlegen din. Jeg ble overhodet ikke hørt på, fikk meget dårlig hjelp og opplevde en lege som kun tenkte penger. Rundt 20skrev anmeldelser i den første fasen.

Har en fantastisk lege, så da synes jeg det var fint å legge igjen en god omtale. Behandlingssteder som kan vurdere henvisninger; Rett til helsehjelp; Rett til ny. Fastlegen din kan sende henvisningen direkte til ønsket . Noen ganger ønsker vi av ulike grunner å få en annen lege enn den vi vanligvis bruker til å vurdere en tilstand vi allerede har fått vurdert. Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen lege enn fastlegen ved seks måneders sykmelding . Arbeidsgiver for denne sykmeldingen. Vi prøvde først å ringe en fastlege i området, men siden vi bodde midlertidig i. I de tilfeller hvor fastlege mener det er behov for vurdering hos spesialist i ortopedi kan henvisning til ortoped eller spesialist i ortopedisk . Kritikere fryktet at anonyme vurderinger ville gi en flom av negative og usaklige ytringer på Legelisten. Det kreves ingen henvisning fra fastlegen.

Vurdering av fastleges praksis overfor abortsøkende kvinner. Saken gjelder spørsmål om fastlege Xs praksis overfor abortsøkende kvinner er .

VED HENVISNING AV PASIENT TIL BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR. Hvis du etter en undersøkelse og vurdering er uenig i det legen sier om din tilstan har du rett til å få en ny vurdering hos en annen lege. Innleggelse skjer etter vurdering av lege i primærhelsetjenesten. Det skal foreligge innleggelsesskriv se vedlegg a). Når du oppsøker lege og denne henviser deg til sykehus, spesialistpoliklinikk eller. En forutsetning for bytte av fastlege er at det er ledig plass på listen.

Hvis du eller din fastlege ønsker en annen leges vurdering, kan du . En klinisk vurdering av hvilket behov en pasient har for undersøkelse. Sett i sammenheng med pasientens rett til å ha en fastlege er faren for . De kravene som gjelder andre legeerklæringer og attester, gjelder naturlig nok også sakkyndighetserklæringer. Dersom en sakkyndig lege avgir en vurdering . Bakgrunn: De fleste langtidssykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer blir utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege.

Ved lengre tids sykmelding henvises . Les mer om hvordan du går fram for å bytte fastlege. Når den andre fastlegen har gjort sin vurdering, skal legen sende kopi av journalnotat til . Din fastlege eller en spesialist kan henvise. Henvisningen skal inneholde informasjon om problemstillinger, sykehistorie, yrkes- og trygdestatus, kliniske funn, . PPTs vurdering bør da være tilgjengelig for fastlegen.

Comments have been closed/disabled for this content.