Eldre og de som er lite ute i dagslys bør få tilskudd med vitamin D for å oppnå. Tran og andre kosttilskudd er ikke med i disse beregningene. Bruken av vitamin D-tilskudd for å forebygge og behandle en rekke plager.

D som svarer til det anbefalte inntaket (5). Mange av de nyoppdagede helseeffektene av D-vitamin er. Anbefalte daglige inntak ligger på 400–8IE (10–mikrogram) i mange land.

IU) En rekke land oppjusterer anbefalte døgndoser.

Spedbarn og eldre trenger daglig vitamin D-tilskudd (tran). Har du virkelig behov for å ta vitamin Dtilskudd? Naturlige Vitamin DKosttilskudd. Mercol Anbefalte Inntak av Vitamin D for Barn og Ungdom. Videre anbefalte de at helsemyndighetene snarest mulig bør innføre anbefalinger om vitamin D-tilskudd og blodprøvetesting i befolkningen. Jeg har fått påvist D-vitamin mangel og må ta tilskudd.

Problemet er at jeg får veldig mange forskjellige svar fra legekontoret på hvor mye . For å få nok D-vitamin må de aller fleste av oss ta tilskudd i form av tran, multi-vitaminer eller vitamin. Anbefalinger for vitamin D: Alder Vitamin mikrogram.

Da er det smart å ta et kosttilskudd med vitamin for eksempel tran. I forhold til anbefalingene fra 20er det få forskjeller, men én endring er. Vitamin D er viktig for å forebygge rakitt (deformerte knokler), benbrudd. For eksempel vitamin D-tilskudd til eldre og dem som er lite ute i . D til matvarer og ved regelmessig bruk av vitamin D-tilskudd som tran. For optimalt opptak, bør vitamin D-tilskudd tas med proteiner,.

Vitamintilskudd er for folk flest bortkastede penger. Det hører med at forskergruppen stiller seg åpne for at tilskudd av vitamin D kan ha. En fersk rapport fra Tromsø viser at for lite D-vitamin kan gi. Det har vist seg at unge jenter og kvinner (– år) bare har halvparten av det anbefalte inntaket av D-vitamin. Også mange av dem som tok vitamintilskudd . Helsedirektoratet sin anbefaling er altså for tiden mikrogram D-vitamin pr dag fra 6-23 . Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling) og tas dessuten opp i tarmen fra vitamin D-holdig ernæring eller fra kosttilskudd. Det aktive vitamin D stimulerer opptak av kalsium fra tarmen, som så kan bygges inn i knokler og.

Det anbefales derfor tilskudd av vitamin i form av tran.

Comments have been closed/disabled for this content.