DIPS – Leverandør av elektronisk pasientjournal – EPJ. DIPS Arena är framtidens vårdinformationssystem . Leserinnlegg fra Dagens Medisin 10.

Forfatter: Tor Arne Viksjø, Adm. DIPS-tips er en nettside der du finner tips om hvordan du kan bruke journalsystemet DIPS bedre. Den er drevet av Vinjar Romsvik, LIS-lege ved sykehuset i . DIPS ASA er et norsk almenaksjeselskap som eies av de ansatte ( ) og av Nordland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Diakonhjemmet .

Etter flere år med ulike pasientjournalsystemer innførte Oslo universitetssykehus (OUS) DIPS høsten 201 og fikk med det ett felles system. Dips Arena er den neste generasjonens system for elektroniske pasientjournaler (EPJ). DIPS innført som elektronisk pasientjournal i Klinikk.

Helse Sør-Øst bruker samme journalsystem, sier leder . DIPS er per i dag den største leverandøren av systemer for. DIPS er en åpen og moderne EPJ for verdens mest avanserte helsevesen. LEGENE I DIPS: Legene i Dips samarbeider tett for å utvikle et nytt elektronisk journalsystem i verdensklasse.

Sykehuset gransker om feilføringer i det elektroniske journalsystemet DIPS kan ha medført at brev med sykdomsopplysninger ikke er blitt sendt . Onsdag kveld oppgraderte Helse Vest det elektroniske journalsystemet, Dips.

Torsdag formiddag har det vært store tekniske problemer med . DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystemet. Instruktør viser i journalsystemet, men deltagerne kan ikke trene direkte i systemet . For fjorten dager siden feiret Dips-sjef Tor Arne Viksjø 25-årsjubileet til. Det er fullt mulig at Dips journalsystem i framtiden kan integreres inn . OPPGITT: – Det er som å slå spiker inn med sag, sa lege ved Haukeland Jana Midelfart Hoff da journalsystemet Dips ikke fungerte etter en . DIPS leverer journalsystemer til samtlige regioner i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset i Vestfold er eksempel på et sykehus som har integrert PPS med DIPS.

Deloitte har et nært samarbeid med DIPS (pasient-journalsystem) og har gjennomført flere implementeringsprosjekter i store helseforetak. I knapt fire døgn denne uken skal UNNs journalsystem driftes med. Da vil DIPS kun fungere til å lese informasjon om pasientene, sier Berit . Fagsystemene vil ofte være det elektroniske journalsystemet (EPJ) i de ulike.

Plenario; Helseforetak: DIPS EPJ eller røntgen -eller laboratoriesystem, DocuLive . I årevis har bodøfirmaet ledet an utviklingen av . Talegjenkjenning til hele Helse Vest RHF, integrert med DIPS EPJ (2010- 2012).

Comments have been closed/disabled for this content.