I de fleste andre land gis langt større doser d-vitamin enn det som er standard i Norge. Jeg har fått påvist vitamin D mangel. Vi gir her en oversikt over vitamin D-metabolismen, drøfter hvilket serumnivå som er optimalt og gir en innføring i de forskjellige målemetodene .

Fikk brev fra legen på fredag at jeg hadde et lavt d-vitamin nivå. Ved ekvator er det konstant, men . Det aktive vitamin D stimulerer opptak av kalsium fra tarmen, som så kan bygges inn i knokler og tenner. Hva skjer ved for lavt kalsiumnivå i blodet?

Det er svært få matvarer som faktisk har terapeutiske nivåer av vitamin D naturlig og til og med forsterkede matvarer inneholder ikke nok mineral-D for å støtte . Dette gjør du for å få i deg nok. Studier viser at lave nivåer av vitamin D tidlig i livet kan være en av flere risikofaktorer for å utvikle multippel sklerose (MS) og for . Lav konsentrasjon sees ved mangelfull ernæring, malabsorpsjon, rakitt og osteomalasi. Lavt nivå kan også skyldes nedsatt dannelse av vitamin D i huden, og . I kalde, mørke Norge har over halvparten av oss for lave vitamin D-nivåer, og problemet øker . Lave vitamin D-nivåer har blitt linket til alle mulige typer sykdommer, . D-vitaminmangel er en av verdens vanligste mangelsykdommer. Vitamintilskudd og kostholdsendringer har gjort at hun nå . Men forskere strever med å finne ut om det er sykdom i seg selv som gir lavt vitamin D-nivå, . Studier har vist at inntak av uansett i hvilken form, kan de være effektiv i å opprettholde sirkulerende vitamin D-nivåer. Vitamin D er et hormon med et komplekst sett av virkninger.

Selv om vitamin D ikke er funnet i naturlig i . Kjent som “solskinnsvitaminet,” er vitamin D et vitamin som du kan få fra mat. Kontraindikasjoner – Økt Risiko 10. Under dette nivået øker risikoen for rakitt, . Lavt nivå av vitamin D er en mulig risikofaktor for å utvikle multippel sklerose (MS)2.

Samtidig viser en studie at også nydiagnostiserte MS-pasienter har lav . Den sterkeste sammenhengen mellom vitamin D og kreft ser vi i studier av kreftpasienter, hvor lave vitamin D-nivå gir høyere dødelighet enn høye vitamin . Men hvorfor disse tilstandene . Mange mennesker på den nordlige halvkula får trolig for lite vitamin D om vinteren. Personer med lavt nivå av vitamin D har en prosent større risiko for å dø enn personer med høye nivåer av solskinnsvitaminet. Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom nivået av Vitamin-D i kroppen og risikoen for å utvikle fedme og overvekt.

Comments have been closed/disabled for this content.