For barn ≤ år gjelder andre normalverdier enn hos voksne. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Omregningstabell for BMI tilpasset barns alder og kjønn (kalt IsoBMI).

Den vanlige BMI-vektklassifiseringen fungerer også dårlig på barn og unge under år, . I Norge brukes begrepet iso-KMI om disse grensene. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksen: iso-KMI 25: . Fyll ut høyde og vekt og regn ut din BMI.

BMI-kalkulator går ikke lavt nok for de . Med noen tastetrykk i KMI-kalkulatoren, kan du selv beregne kroppsmasseindeksen (Body mass Index – BMI) for å finne ut om du er innenfor anbefalingene. WHOs BMI-tabell passer ikke for barn og unge. Tidligere benyttet en gjerne høyde-vekttabeller, men i dag brukes først og fremst KMI eller på engelsk BMI – body mass index. En 6-åring med KMI på 2 vil ifølge kalkulatoren være normalvektig.

Men setter man dette tallet inn i tabellen, ser man at barnet i virkeligheten . BMI-klassene er beregnet for voksne personer over år. BMI for barn måles på en annen måte. BMI kalles også for KMI, en forkortelse for kroppsmasseindeks.

IsoBMI är en vidareutveckling av BMI För vuxna. Kom in och testa ditt barns bmi! BMI uträkning för barn görs inte på samma sätt som för en vuxen. En annan BMI tabell används då för att räkna ut ett mer passande index. En BMI kalkulator er en indikator på undervekt, normalvekt og overvekt. Verdiene som man får ut av denne kalkulatoren er ment som retningsgivende og omtrentelige verdier.

De skal ikke brukes som erstatning for . Den mest exakta BMI räknaren för personer under 20år. Skriv bara in kön, ålder, längd och vikt. Vi har dessutom en räknare för kroppsfett och kaloriförbrukning. BMI, Body Mass Index, angir forholdet mellom vekt og høyde og brukes for å se om en person er over. Her kan du beregne din BMI og finne ut hva den betyr.

På Norsk Helseinformatikks nettsider, kan du enkelt regne ut din egen BMI. Fordelen med nettopp denne kalkulatoren, er at den justerer for . BMI er en forkortelse for Body Mass Index, forholdet mellom vekt og høyde. KMI-for-alder er et effektivt screeningsverktøy for å identifisere barn som er.

Comments have been closed/disabled for this content.