Vannløslige vitaminer

Betegnelsene vannløselige og fettløselige vitaminer sier noe om hvor lenge kroppen kan lagre vitaminene. Fettløselige vitaminer binder seg til . Lagringskapasiteten i kroppen varierer og er størst for de fettløselige vitaminene (flere måneder eller flere år), mens lagrene av vannløselige .

Betegnelsene på fettløselige og vannløselige vitaminer forteller noe om hvor lenge disse kan lagres i kroppen. I tillegg sier løseligheten noe om . Lurer du på hva de forskjellige vitaminene og mineralene er godt for? Og hva som er forskjellen på fettløselige og vannløselige vitaminer?

BufretLignendeVitaminene A, E og K er løselig i fett, og finnes derfor i fettholdig mat. Vitaminer er organiske stoffer som er nødvendige for at stoffskiftet skal gå normalt. Både fettløselige vitaminer og vannløselige vitaminer er svært næringsrik.

Det er derfor mange mennesker tror de er de samme. Men sannheten er, disse to har . Vitamin A, E og K er fettløselige, mens de andre er vannløselige. Forskjellen er viktig siden den sier noe om hvor lett et overskudd av vitaminer skilles ut av . Fagstoff: Ordet vitaminer kommer av vita som betyr liv, og amin som er en kjemisk. B-vitaminer og vitamin C); fettløselige vitaminer .

Vitamin Ber nødvendig for forbrenningen av karbohydrat i kroppen. Vitamin B og vitamin C er vannløselige og skilles raskt ut av kroppen igjen. Du må ha en jevn, helst daglig, tilførsel av vannløselige vitaminene, . Dette er stoffer som skilles raskt ut, og faren for overdosering med disse stoffene er liten. Jeg sitter med en labrapport i naturfag om vitaminer og skal forklare hvilke vitaminer som er vannløselige og hvilke som ikke er det? Vannløselige vitaminer lagres ikke i kroppen på samme måte. De to typer vitaminer er fettløselige og . Felles for de fleste vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer er at de ikke produseres.

Vitaminer deles gjerne i to hovedgrupper: vannløselige vitaminer, som . Les denne oversikten over vitaminer som finnes og hva slags funksjon de forskjellige har i. De fleste vannløselige vitaminene utskilles ganske raskt i urinen, så regelmessig . Vannløslige vitaminer er for eksempel B- og C- vitaminer. DIsse vitaminene lagres ikke i kroppen og vi er derfor nødt til å få tilført dette gjennom kosten daglig.

Comments have been closed/disabled for this content.