Sldlkolesterol

Høye verdier ved primære og sekundære hyperlipoproteinemier. De sekundære sees blant annet ved hypothyreose, nefrotisk syndrom, obstruktive . HDL-kolesterol betegnes ofte det gode .

Hvis indholdet af kolesterol i blodet er . Medisiner kan senke høyt kolesterol, og trening, sunne matvaner og et lavt. Low density lipoprotein-kolesterol TEST2logo. Bakgrunn LDL-partikler er sluttproduktet etter nedbrytningen av de triglyceridrike VLDL-partiklene.

Det dårlige kolesterolet kalles LDL, og er den typen kolesterol som lettest setter seg fast i blodårene. Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), . LDL-kolesterol er forkortelse for low density lipoprotein og er. Hyperkolesterolemi er en annen betegnelse på forhøyet kolesterol i blodet.

Ved vurdering av risiko må det tas hensyn til fordelingen mellom LDL- . Kolesterol er et fettstoff, og når det transporteres i blodet er det bundet til store transportmolekyler. Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, kaller leger det for . HDL står for High Density Lipoproteins, mens LDL står for Low Density Lipoproteins.

HDL-C er et protein som transporterer kolesterol fra . Kolesterol i blodet finnes i flere varianter, både godt HDL og ugunstig LDL. For enkelte kan kolesterolrik mat derfor gi høye kolesterolverdier, men hos andre . Se for øvrig ovenfor under S-kolesterol, total. Det er tidligere påvist at folk som har lavt totalkolesterol, en kombinasjon av både LDL og HDL, er mer utsatt for visse krefttyper enn andre.

Ratio kolesterol på S-LDL bør være under 5. At du har en kolesterol på ( S-kolesterol) på eller 2. Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av . Konsentrasjonene av denne partikkelen er nødvendig for beregning av LDL- kolesterol. Leren TP, Manshaus T, Skovholt U, Skodje T, Nossen IE, Teie C, Sorensen S, .

Comments have been closed/disabled for this content.