Nøkkelhullsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. Nøkkelhullsforskriften (Lovdata). Bilde av en nøkkelhullsmerket ferdigrett med poteter.

Veileder til nøkkelhullforskriften 2015. Endret forskrift trådte i kraft 1. For å gi bransjen tid til å omstille seg, er det gitt anledning til å produsere og merke produkter etter de . I denne forbindelse inviterer vi til et informasjonsmøte om saken .

Produsentene velger selv om de ønsker å merke aktuelle produkter, men dersom de gjør det, må kriteriene i nøkkelhullsforskriften tilfredsstilles. All fisk og sjømat som ikke er bearbeidet, og uavhengig om de er . Forslag til nytt regelverk sendes om kort tid på høring. Det kan være utfordrende å ivareta alle krav til merking av mat.

I tillegg finnes frivillige merkeordninger som nøkkelhullsforskriften som kan gi merverdi for . Ulike rettskilder (nøkkelhullsforskriften, helsepåstandsforskriften, matinformasjonsforskriften mv.) har ulike definisjoner på hva tilsatt sukker . Fullstendig informasjon om hvilke kriterier som gjelder for ulike næringsmidler finner du i nøkkelhullsforskriften. Smutthull i nøkkelhullsforskriften. Med denne utviklingen er det åpenbart at kriteriene for nøkkelhullsordningen ikke er gode nok. Produktene må være produsert og merket i samsvar med nøkkelhullsforskriften og annet relevant regelverk, som for eksempel . Matvarer som skal nøkkelhullsmerkes, må . Det har vært særlig fokus på innstramming av kravene til innhold av salt i . Det finnes kriterier for både ferdige . Nkkelhullsordningen kan bli strengere. Blant annet blir det foreslått . Forpliktende samarbeid med matvarebransjen om saltreduksjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid. Mandatet var å prøve ut hensiktsmessig tilsynsmetodikk ift å føre tilsyn med om virksomhetene følger bestemmelsene i nøkkelhullsforskriften. I den reviderte nøkkelhullsforskriften strammes kravet til saltinnhold nå inn med inntil prosent i matvaregrupper som kornblandinger, brø . Ny nøkkelhullsforskrift med strengere krav til innhold av salt, mettet fett og sukker og . Denne definisjonen på fullkorn omfatter korntypene rug, hvete, . Forbrukerrådet er imidlertid relativt klare på at de ikke er fornøyd med at produktet merkes som det sunneste i . Utfordringer: prispress og kriterier, spesielt fett og salt. Målet er å få inn flere produktgrupper og strengere .

Comments have been closed/disabled for this content.