Utregning av bmi

Eksempel på utregning: En person med vekt kg og høyde 1cm, vil kunne regne ut sin BMI ved å ta sin vekt i kg; og dele på sin høyde i meter; 75 . Sjekk din BMI og hvilken vektklasse du tilhører. BMI står for kroppsmasseindeks (engelsk Body Mass Index) og gir et mål for mengden kroppsfett.

BMI 20-er normal vekt; BMI 25-er . BMI er en forkortelse for Body Mass Index, forholdet mellom vekt og høyde. Med noen tastetrykk i KMI-kalkulatoren, kan du selv beregne kroppsmasseindeksen (Body mass Index – BMI) for å finne ut om du er innenfor anbefalingene. Dette gir mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier.

KMI er også kjent som BMI (body mass index). For barn ≤ år gjelder andre normalverdier enn hos . Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig . Fyll inn vekt og høyde i kalkulatorene og finn din BMI. Har du grov beinbygning og scorer noe over normalen på utregningen betyr det ikke . BMI over anses som fedme, som kan være livstruende.

BMI tabellen er en utregning av forholdet mellom din vekt og din høyde, som kan gi et presist svar . Tidligere benyttet en gjerne høyde-vekttabeller, men i dag brukes først og fremst KMI eller på engelsk BMI – body mass index.

Lurte på om noen her kunne enkelt forklare meg hvordan jeg regner ut minBMI,og hva normalen skal . BMI-tabell for barn fra to til år. Fra Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. BMI utregning for barn, inspirert skrevet i AnonymforuLeste et innlegg på småtroll 3-og ble inspirert i forholdt til høyde og vekt. Utregning av BMI skrevet i Jordmor svarte: Ser at jordmor har skrevet bmi på helsekortet mitt.

Tallet stemmer ikke med det jeg selv får. Velg Quick Total-Body Workout (hurtig trening for hele kroppen). Vi skal vise deg BMI utregning i tillegg.

Fant denne mosomme linken hvor man selv kan bevege vektnåla på en vekt og linjalmålet, så vises bmi straks. Du kan trykke frem og tilbake . Hehe, får akkurat samme BMI på begge måtene å regne på 1(regnet på vekta før jeg ble gravid da).

Comments have been closed/disabled for this content.