Positive tanker om livet

Bli fornøyd med livet og få bedre selvtillit. Og dette vil også sørge for at positive tanker er det siste du tenker før du sovner. Vi skal ikke bevege oss langt inn i den alternative sfæren før vi blir bombardert med utsagn Som Tankene kan endre ditt liv, Du .

Hvis man tenker positive tanker så tiltrekker man seg mer positive tanker og positivitet generelt inn i livet, og hvis man tenker negative tanker tiltrekker man seg . Tenk på hvordan disse ordene virker inn på livet ditt. Livet er hva dine tanker gjør det til. Når vi tenker positive tanker leder vi vårt liv i positiv retning.

Vi kan alle anvende våre indre krefter . Du føler kanskje at vi drukner i alle mulige former for selvhjelp, artikler og litteratur som vil ha deg til å fokusere på det positive i livet? Dette forbedrer livskvaliteten din, gir deg mer overskudd og gir deg et nytt, positivt og realistisk syn på livet. Erstatt dine negative tanker med positive tanker.

Positive barn Utallige selvhjelpsguruer har lenge fremmet budskapet om at vi skal tenke positivt, være optimistiske og fylle livet med glede og . Du må lære deg å tenke positivt for å nå dine mål. Menneske hjernen er et fantastisk instrument med enorm kapasitet. POSITIVE TANKER: Det krevet litt jobb å kjenne seg lykkelig hele tiden. Vær klar overfor deg selv på hvordan du vil leve ditt liv og hva du .

Få et positivt liv, gjennom tanker og handlinger – hver dag! Synes du noen ganger det kan være utfordrende å tenke positivt? Det meste foregår i hodet, og vi styrer ofte livet vårt ut i fra tanker.

Jeg er en jente på år som vil dele mine livserfaringer for godt og vondt. Jeg ønsker å dele denne livsreisen med akkurat deg, og håper du vil . Den er skapt for å beskytte livet ditt og den prøver å hjelpe deg til å. Hemmeligheten er å gjøre disse positive og bevisste tankene viktige for . Denne egenskapen har holdt oss i livet i millioner av år, men i det utviklingsstadiet vi menneskene er i nå, trenger vi mer av positive tanker. En veldig viktig ting i livet er å lete etter gleder og positive ting i livet, noen vanskelig perioder er det vanskelig, men desto viktigere.

Du kan endre livet ditt og oppnå personlig vekst gjennom å fore hjernen med optimisme, mener coach Trine Åldstedt.

Comments have been closed/disabled for this content.