Politihøgskolen krav karakterer

Kravet om karakteren i norsk hovedmål skriftlig beregnes ut fra gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter. I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, er det også en rekke spesielle. Ha minimum karakteren i norsk hovedmål (skriftlig) fra . Kvalifiserte søkere til bachelor i politiutdanning vil bli rangert for opptak på bakgrunn av konkurransepoeng. Ofte stilte spørsmål om norskkrav. Dersom jeg ikke har karakteren hva gjør jeg da?

Kravene til fysikk er slik at søkere i normalt god form har god forutsetning til å klare kravene ved hjelp av målrettet trening.

Alle søkere må dekke følgende formelle krav:. Samtlige av disse kravene må være dekket innen søknadsfristen 1. De fysiske kravene til politihøgskolen er ikke til å kimse av. Det blir gitt karakter fra til på hvilke resultater du får. Hvor vanskelig er det å komme inn på politihøgskolen?

Er klar over fysiske krav og karakterer, men er vel mange som ikke kommer inn med en gang selv om de . Mens man tidligere år fikk ulike karakterer etter hvor fort man svømte totalt . Karakterpoeng: Gjennomstnitt av karakterer fra videregående skole ganget med . Vurderer sterkt å bytte beite og kanskje prøve meg på phs og har i den forbindelsen lest en.

PHS i 200 men kom ikke inn til opptak pga. Politihøgskolen de siste årene. Forskrift om studier og eksamen ved PHS.

De er underlagt det samme krav og reglement som for eksamen. Studenter som ønsker å forbedre karakter på en bestått eksamen, kan tidligst melde seg opp til ordinær . Har du karakterer som uansett ikke er gode nok, vil du ikke bli innkalt til. Dekker man de formelle kravene for å søke PHS, må man gjennom . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Jeg husker ikke kravene i skrivende stun men det skal jeg komme tilbake til. Styrkekrava til opptak til phs er, slik eg ser det, greit å komme seg.

Men generelt er det lettere å få gode karakterer i fag du liker godt. For å komme inn på politihøgskolen er kravet generell studiekompetanse, . Så har vi nok en gang en debatt om karakterer og krav ved opptak til høyere. Det beste for deg å gjøre er trolig å forsøke å forbedre dine karakterer.

Bacheloroppgaver som har fått karakteren A. Karakteren eller bedre i norsk hovedmål skriftlig (3timer) fra.

Comments have been closed/disabled for this content.