Opptak politihøgskolen 2017

Det er svært viktig at du gjør deg kjent med . Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du søker opptak til bachelor i politiutdanning. Følgende steder vil derfor arrangere opptaksprøver ved opptak 2017: . Du må ha generell studiekompetanse i det du søker om opptak, altså. Over hvor mange dager går de fysiske testene for opptak? Men Politidirektoratet forventer at etterslepet tas igjen i 2017. Blant annet er det ikke lenger mulig å dra på . Organisasjon, oppgaver, opptak, utvisning mv. Les hele høringsuttalelsen i vedlegget.

Treningsprogram for politihøgskolens opptak. Hvordan kan jeg på best mulig måte klare opptakskravene til politihøgskolen? Skolene du kan velge mellom er:. Politihøgskolen har gjort en rekke endringer ved årets opptak til bachelorutdanningen. Hvor alvorlig er dette med tanke på å komme inn på politihøgskolen. Er dette noe jeg bør si i fra om ved opptak?

Er jeg loggført i politiets registre i såfall for hvor . Informasjon fra Samordna Opptak . Over 50brands as diverse as Coca Cola, . Stine Broll Lønning og Susanne Ripel Eriksen under opptaket til politiskolen på. POD tar sikte på å ferdigstille dette arbeidet i løpet av våren 2017. Politiyrket er mer populært enn noen gang. Totalt 56har søkt, en økning på prosent fra fjoråret.

Var gift to måneder for kort tid. Ole Stig Bjørhovde (39) mistet sin kone, mor til sine barn og mangeårige samboer, Kjersti Morseth (36), i oktober. NEF har selvsagt forståelse for viktigheten av å ha strenge medisinske krav ved opptak til politihøgskolen. Imidlertid er det en rekke tilfeller hvor en slik enhetlig .

Comments have been closed/disabled for this content.