Det trenger ikke nødvendigvis være så mye hokus pokus med kjøp og salg av bedrift og gjør man det riktig er det enda tryggere. Markedet for kjøp og salg av bedrifter er konjunkturavhengig. Innovasjon Norge kan yte risikolån for å kjøpe en bedrift.

En rekke bedrifter avvikles når eier skal pensjoneres. Kan det være av interesse å kjøpe en slik bedrift? Din samarbeidspartner når du skal kjøpe eller selge en bedrift.

Dette danner et viktig grunnlag enten vi jobber med salg av en bedrift eller med et oppkjøp.

Hvordan vurdere verdien av en bedrift ut fra hva den vil skape for deg i framtiden? Hva er de viktigste faktorene, og hvordan estimerer du . Om du ønsker å selge bedrift eller kjøpe bedrift, bruk vår kunnskap om. Det er en typisk synergi som skaper merverdier ved oppkjøp, hvilket gjør at kjøperen . Utvalget er spredt, fra bakeri på Gran Canaria via eksklusive . Hva vurderer kjøperen ved kjøp av firma? Disse betraktningene kommer godt med om du vurderer å selge bedriften.

Kjøp av bedrift er ofte den beste måten å bli eier av en bedrift, eller vokse i eksisterende bedrift. Stratema tar ansvar for hele prosessen, fra analyser av markedet til prioritering av oppkjøpskandidater.

Artikkelen er hentet fra vårt fagblad Arbeidervern. For noen har ikke dette medført annet enn et . Antall lånefinansierte oppkjøp har økt kraftig de siste årene. Både USA og Europa er nå på samme historisk høye nivå som på slutten av 1980-tallet.

Forskning har vist at fusjoner og oppkjøp i gjennomsnitt fører til et verditap for. Jo mer attraktive muligheter en medarbeider har utenfor bedriften, jo mindre er . Håper noen kan ta seg tid å hjelpe litt her. Vi er to, muligens tre kompiser som har tenkt en stund og ganske hardt på å kjøpe opp en . Sitter og leser en roman og det står det at vedkommende planlegger å gjøre et fiendlig oppkjøp av aksjene i et selskap. Er dette en reel ting som kan gjøres og . Bedriftsbørsen har siden 19bistått bedrifter i hele prosessen fra verdivurdering til overtagelse. Vær sikker på at oppkjøpet er riktig både strategisk og kommersielt. Gjør deg godt kjent med bedriften.

Deloitte-advokat Joakim Marstrander viser til ny dom fra Høyesterett. Det å kjøpe en bedrift er risikofylt! Bruk tid på prosessen med å bli bevisst på hvorfor du vil kjøpe hva!

Mange mislykkes ved sine oppkjøp!

Comments have been closed/disabled for this content.