Monosakkarider

De er organiske molekyler som . De ufordøyelige karbohydratene kan ikke spaltes til monosakkarider i tarmen. I denne gruppen kommer oligosakkarider og kostfiber. Fruktose finner du i frukt, grønnsaker og honning, og fruktosen blir omdannet til . Vi deler karbohydrater inn i tre hovedgrupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Felles for alle karbohydrater er at de består av én eller flere . I motsetning til polysakkarider, som inneholder tre eller flere sukker, og . Monosakkarid – Ett sukker med bare en byggestein, f. De har tre, fem eller seks karbonatomer i molekylet. Alle karbohydrater er bygget opp av enkle sukkerarter, monosakkarider. Det finnes tre monosakkarider, glukose, fruktose og galaktose.

Oligosakkarider er satt sammen av 3-monosakkarider og har generelt strukturelle funksjoner i cellene våre. Polysakkarider er lange kjeder av . Kan dannes ved at to monosakkarider reagerer med hverandre og spalter et vannmolekyl (kondensasjon); Et O-atom binder de to ringene sammen. Disse er monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Sakkarid betyr sukker og de tre fornavnene er en betydning for hvordan de er satt .

K Undersøkelse av monosakkarider og disakkarider. Vi har tre grupper sakkarider, monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Hensikt: Hensikten med dette forsøket var å påvise monosakkarider i glukose og å bevise at man kan spalte disakkarider (sukrose) og polysakkarider (stivelse) . Alle monosakkarider reagerer med Fehlings væske.

Derfor er alle reduserende og påvises med Fehlingsvæske. Karbohydratene er en hovedgruppe næringsstoffer som vi . Inneholder hensikt,utstyr, figur, resultat, konklusjon og feilkilder. Vi får navnene monosakkarider, disakkarider og polysakkarider etter hvor mange ringer karbohydratet består av. Når vi har ring kaller vi karbohydratet . Jeg vet jo at to monosakkarider kan gå sammen og danne et disakkari f. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Disse gruppene igjen kan deles opp i andre ulike varianter.

Det periodiske system, kemisk binding (elektronpar-binding), molekylemodeller og et monosakkarid. Kulhydrater findes i forskellige former og inddeles oftest efter deres størrelse i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. De forskellige kulhydrater kan . Består de av en ring kalles de monosakkarider (sakkarider: gresk for sukker), to ringer: disakkarid og tre eller flerne ringer: polysakkarider.

Comments have been closed/disabled for this content.