Måling av blodtrykk

Fagstoff: Vi måler blodtrykket for å finne ut om det er normalt eller ikke. Avvikende blodtrykk kan være tegn på sykdom. Som ledd i utredningen av høyt blodtrykk, eller i oppfølgingen av høyt blodtrykk, utstyres du med apparatur for gjentatte, automatiske målinger av blodtrykket .

Her kan du lese hvordan man egentlig kan måle hvor høyt blodtrykket er, og hvilke faktorer som kan spille inn på målingen. Slik måler du blodtrykket med Rossmax blodtrykksapparat til overarm. De fleste har prøvd å få målt blodtrykket hos legen. Det er en enkel og skånsom undersøkelse som gir legen opplysninger om .

Bruk standard prosedyrer for måling av blodtrykk: bruk riktig mansjettstørrelse; mål blodtrykket hos sittende, avslappet pasient, med avslappet ”målearm”; mål . Før første måling palperes systolisk blodtrykk ved å pumpe mansjetten raskt opp til 70mmHg, øk deretter med og 10mmHg mens radialispuls . Det arterielle blodtrykk måles vanligvis ved at armpulsåren avklemmes og det blåses luft inn i en gummimansjett som legges rundt overarmen. Høyt blodtrykk øker risikoen for å utvikle sykdommer i hjerte, hjerne og. Derfor måles blodtrykket ofte flere ganger før man slår fast om det er . Når du måler blodtrykket hos legen, blir du presentert for to tall. Her får du svar på hvordan du tolker resultatet av en blodtrykksmåling.

Gå til Måling – Blodtrykket måles vha. Normalt er dette et instrument som består av en mansjett som kan blåses opp, og en måler .

Derfor låner mange pasienter med seg en blodtrykksmåler hjem. Disse grensene for høyt blodtrykk gjelder for alle voksne uansett alder og kjønn. Grensene for høyt blodtrykk er annerledes, hvis blodtrykket måles utenom . Det er viktig med en slik variasjon av blodtrykket gjennom døgnet, og dersom måling av blodtrykket gjennom døgnet viser at denne variasjonen er borte er det et . Blodtrykk – posted in Prosedyrer: hva mener en med auskultatorisk. Under graviditet måles blodtrykket jevnlig av jordmor eller lege, siden forhøyet blodtrykk kan være et tegn på svangerskapsforgiftning.

Min førstefødte ble tatt med KS i uke grunnet svangerskapsforgiftning. Forhøyet blodtrykk, hypertensjon, regnes som en sentral . Måling av blodtrykk utføres på legekontor og ved utlån av utstyr for hjemmemåling eller ambulatorisk blodtrykksmåling for å karakterisere blodtrykksnivået i . Demonstrasjonsvideo for sykepleierstudenter.

Comments have been closed/disabled for this content.