Kolesterol referanseverdier

Referansegrensene for kolesterol gjelder norske, klinisk friske referansepersoner. Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og andre faktorer som blodtrykk, vekt, røyking,. Total kolesterol, referanseområde .

Gå til Referanseområde – Referanseområde. Menn og kvinner (veiledende referanseverdier – må ikke forveksles med ønsket nivå). En gjennomsnittsnordmann har et kolesterolnivå på 8. Les hva som er årsaker til høyt kolesterol og andre risikofaktorer ved høyt kolesterol.

Kjønn, Alder, Referanseområde, Enhet. Nå er det slik at referanseverdier varierer noe fra sted til ste noe som . Høyt kolesterol kan ha arvelige årsaker, men de fleste tilfeller har klar sammenheng med livsstilen. Mye mettet fett i kostholdet, lite mosjon, røyking og overvekt . De fleste referanseverdier for laboratorieanalyser er basert på og 9percentiler, og angir av verdiene i en presumptivt. Hva er forhøyet og høyt kolesterol?

Kolesterol på over bør behandles med medisiner, unntatt hos kvinner i…. Hyperlipidemi er en tilstand med høye verdier av fettstoffer i blodet. Begrepet brukes ved forhøyelse av fettstoffene kolesterol og triglyserider.

Kolesterolet mitt er fullstendig på ville veier, uten at jeg begriper hvorfor, jeg. Hvert sykehus har sine egne referanseverdier beregnet utifra . En referanseverdi er et intervall som av det norske folk holder seg innenfor. Et godt eksempel er kolesterol, som vi i Norge stort sett har for høye verdier for. Anbefalt nivå (6), Referanseområde(1)(7).

Kroppen er helt avhengig av en viss mengde kolesterol i blodet. IKKE forveksles med ønsket nivå! Mine verdier – med (norske) referanseverdier i parentes (se fullversjon):. HDL (faktisk over referanseverdien).

Det er fint om du legger ut referanseverdiene.

Comments have been closed/disabled for this content.