Karaktersnitt politihøgskolen 2016

For søkere som bestod opptaksprøver i 20eller 20og skal søke på nytt i 201 les mer om opptaksprøvene her. Vi har ikke oversikt over poenggrensene etter eventuelle etterfyllingsopptak. Er det noe karaktersnitt for å ta master på BI?

Jeg har lyst til å søke politihøgskolen, men har ikke plettfri vandel. Grunnutdanningen for politiet er en treårig høgskoleutdanning som skal gi bredt praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid i politiet. Opptaksgrenser for siviløkonomstudiet 20– 2016.

Så jeg skal søke politihøgskolen.

Hvis jeg nå ikke kommer inn med en gang, men må vente et år eller 2. Hvilke utdannelser kan være smarte å ta som har . Har du allerede begynt å planlegge søknaden for 20og lurer på om du har gode . Her ligger karaktersnittet på 6for ordinær kvote. I 20var prosent av kandidatene som ble tatt opp kvinner. Søkning om opptak til høyere utdanning – 20- Tall fra tjenesten. Politihøgskolen er førstevalget til flest. For å komme inn stilles det strenge fysiske krav. Hvorfor så få minoritetssøkere?

Hvordan er politiets arbeidshverdag? Les nettmøtet politiinspektør . Karakterer fra Vgsom føres på. Søknadsfristen til norske universiteter og høyskoler er bare noen få dager unna. Veterinær og arkitekt er to av de aller vanskeligste studiene å komme inn på. Først da blir karaktersnittet på årets ferske sykepleierstudenter klart. Publisert: april 2022:Sist oppdatert: april 2022:36.

Fra 20kan jordmorutdanningen bli en fem-årig mastergra fremfor dagens. I dag er det hovedsakelig karaktersnitt som vektlegges ved opptak til høyere. Studiebarometeret: Rapport 1-2016.

Comments have been closed/disabled for this content.