Et sammendrag er en kortfattet gjengivelse av noe. I ordboka blir et sammendrag. Elevene bør lære å skrive sammendrag fordi det: er en ferdighet. Her er det viktig at læreren modellerer hvordan man finner gode nøkkelord. Hvordan gikk du fram for å svare?

Dette virker kanskje opplagt, men noen av de vanligste feilene i sammendrag er faktisk . Sammendrag kan være krevende å skrive, fordi du bare kan ta med.

En god disposisjon viser hvordan de ulike delene av oppgaven henger . Noen som har tips og rettningslinjer for å skrive et godt og opplysende sammendrag av en tekst? Hadde vert fint å brukt til fremtidige prøver, der . Nøkkelen til å skrive en god oppsummering er å ha riktig organisering og en sterk. En god oppsummering inneholder detaljer om innstillinger og hvordan de . Abstractet skal fungere som et sammendrag av hele oppgaven. Formålet med å skrive et abstract er å gi leseren et raskt overblikk over oppgavens innhold.

Vi anbefaler at du skriver om dette i et forord dersom du ønsker å fortelle . Ved innsending av bidrag til seminarprogrammet må man skrive et sammendrag av presentasjonen. Søk skriv er et nettkurs som viser hvordan du skriver oppgaver. Forside, foror sammendrag, innholdsfortegnelse, referanseliste, vedlegg . Jeg tror ikke det er noen store ulikheter mellom resyme og sammendrag. Det finnes vel heller ingen regel om hvor langt det skal være, men det skal jo være . Du kan også ha med hva artikkelen skal handle om, da gjerne et lite sammendrag. Har noen tips eller link til en side med nyttige tips? Jeg føler at sammendraget, innledningen og avslutningen blir nokså like :klo: Anonymous . Vi skriver tekster Fortellinger Dikt Faktatekster Å lage sammendrag av tekster Med blyant og tastatur.

På denne måten kan du oppdage hovedpunktene i teksten du arbeider me og samtidig øve deg på å skrive bedre engelsk. Det er nyttig å skrive referat etter du har lest en tekst av flere grunner:. I Moment VGside 1kan du lese om hvordan du kan referere fra andres tekster i din .

Comments have been closed/disabled for this content.