Hvordan skrive et sammendrag

Et sammendrag er en kortfattet gjengivelse av noe. I ordboka blir et sammendrag. Elevene bør lære å skrive sammendrag fordi det: er en ferdighet. Her er det viktig at læreren modellerer hvordan man finner gode nøkkelord.

Hvordan gikk du fram for å svare? Dette virker kanskje opplagt, men noen av de vanligste feilene i sammendrag er faktisk . Sammendrag kan være krevende å skrive, fordi du bare kan ta med.

En god disposisjon viser hvordan de ulike delene av oppgaven henger . Noen som har tips og rettningslinjer for å skrive et godt og opplysende sammendrag av en tekst? Hadde vert fint å brukt til fremtidige prøver, der . Vi anbefaler at du skriver om dette i et forord dersom du ønsker å fortelle . En god oppsummering inneholder detaljer om innstillinger og hvordan de . Abstractet skal fungere som et sammendrag av hele oppgaven. Formålet med å skrive et abstract er å gi leseren et raskt overblikk over oppgavens innhold.

Hva er viktig å ha med i et handlingsreferat, tror du? Når du bruker fortellemåten handlingsreferat, forteller du hva .

Jeg tror ikke det er noen store ulikheter mellom resyme og sammendrag. Det finnes vel heller ingen regel om hvor langt det skal være, men det skal jo være . Ved skriving av rapporter kan foror sammendrag og innledning med fordel. Skriv kort, leseren ser langt flere artikler og rapporter enn han kan overkomme å lese. Her bør forfatteren forklare betydningen av det utførte arbeidet og hvordan . Ved innsending av bidrag til seminarprogrammet må man skrive et sammendrag av presentasjonen. Søk skriv er et nettkurs som viser hvordan du skriver oppgaver. Forside, foror sammendrag, innholdsfortegnelse, referanseliste, vedlegg . Har noen tips eller link til en side med nyttige tips?

Jeg føler at sammendraget, innledningen og avslutningen blir nokså like :klo: Anonymous . Vi skriver tekster Fortellinger Dikt Faktatekster Å lage sammendrag av tekster Med blyant og tastatur. Om kapittel er 1ord eller 300 er beskrive alt i en konsis og nøyaktig måte ikke lett. Fagstoff: Om hvordan du skriver referat av saktekst.

Du kan også ha med hva artikkelen skal handle om, da gjerne et lite sammendrag.

Comments have been closed/disabled for this content.