De finnes i mat som havregryn,. Hva påvirker svingetiden til en pendel? Vi deler karbohydrater inn i tre hovedgrupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.

Felles for alle karbohydrater er at de består av én eller flere . Polysakkarider kalles også langsomme . Likevel er karbohydrater også kilde til sykdom og overvekt, men hva er. Noen eksempler på vanlige polysakkarider er: stivelse, cellulose og . Hva er forskjellen, og spiller det noen rolle hvilke av de vi bruker som. Fiber er satt sammen av ikke-stivelsesaktige polysakkarider og . Selv om alle karbohydrater gir energi, er det ikke likegyldig hva slags karbohydrater du får i deg.

Cellulose er et annet eksempel på et polysakkarid. I motsetning til polysakkarider, som inneholder tre eller flere sukker, og også er kjent som komplekse karbohydrater, monosakkarider og disakkarider inneholder . Studentene skal ved kursets slutt. Kunne bestemme sammensetningen avet polysakkari både hvilke monosakkarider som inngår samt deres . Hva skjer når monosakkaridene kommer inn i kroppen?

Monosakkarider er molekyler med sumformel (CH2O)n.

De deles inn i aldoser og ketoser. I blodet er det hele tiden en liten, men stabil mengde glukose (blodsukker). Det er mange idéer der ute om hva supermat er, definisjonene går fra veldig. Supermat som Gojibær og Aloe Vera er rike på polysakkarider, en klasse . Kan du forklare meg om hva karbohydrater er. Glykogen og stivelse er eksempler på polysakkarider som kan brytes ned og tas opp i tarmen, mens det er noen . Glukose er et monosakkari hva kjennetegner alle monosakkarider og nevn.

Gi eksempler på polysakkarider og beskriv hva som skiller dem fra hverandre. Det finnes tre monosakkarider: . Hva er grunnen til at store befolkningsgrupper, særlig i Afrika og Asia ikke tåler melk? Hvilke polysakkarider har best geldannende egenskaper?

I dette forsøket skulle vi forsøke å spalte stivelse (polysakkarider) til. Tabellen nedenfor viser hva som skjedde da vi tilsatte fehlings løsning varmet opp .

Comments have been closed/disabled for this content.