Hva er disakkarider

Fagstoff: De vanligste disakkaridene er sukrose (vanlig sukker), maltose (maltsukker) og laktose (melkesukker). Alle disakkaridene smaker søtt. Disakkarider er satt sammen av to molekyler av enkle sukkerarter.

Forstavelsen di, kommer av det greske ordet δι (di) som betyr to ganger. Opprettelsen av et disakkarid innebærer foreningen av to monosakkarider som . Vi deler karbohydrater inn i tre hovedgrupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Felles for alle karbohydrater er at de består av én eller flere .

Selv om alle karbohydrater gir energi, er det ikke likegyldig hva slags karbohydrater du får i. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at av energitilførselen i hverdagskostholdet bør komme fra karbohydrat. I verdenssammenheng varierer andelen . Karbohydrater inndeles tradisjonelt i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider, dvs. Så hva er disse karbohydratene, i hvilken mat fins de, hvordan.

Når vi spiser mye mono og disakkarider så går dette fort ut i blodet og derfor . Hva heter de tre hovedtypene av karbohydrater. Disse er monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Kan dannes ved at to monosakkarider reagerer med hverandre og spalter et vannmolekyl (kondensasjon); Et O-atom binder de to .

Hva er forskjellen, og spiller det noen rolle hvilke av de vi bruker som. Mono- og disakkaridene er den enkleste varianten av karbohydrater og . Monosakkarider består av en ring, er det to disakkarider, flere poly-. Mono og disakkarider smaker søtt og går under navnet sukkerarter. Likevel er karbohydrater også kilde til sykdom og overvekt, men hva er. Fruktose og glukose danner disakkarider med kjemisk formel . Oligosakkarider kan være satt sammen av ulike eller like monosakkarider. Dobbel sukkerart der molekylet er bygd opp av to monosakkarider.

Hva skjer når monosakkaridene kommer inn i kroppen? Slike raske stigninger i blodsukkeret blir .

Comments have been closed/disabled for this content.