Hdl kolesterol verdier

Det er forskjell på normale og optimale kolesterolverdier. Normale kolesterolverdier er avhengig av kjønn og alder. De kan være arvelig betinget og kan også skyldes østrogenpåvirkning eller høy fysisk .

Stemmer det at man regner ut ens totalkolesterol eller risiko for hjertesykdom ved å summere verdiene på HDL-kol og LDL-kol og så dele på . Det blir feil om man ensidig blir overopptatt av kolesterolverdier,. De to viktigste kolesteroltypene er LDL (low density lipoprotein) og HDL . Det gode kolesterolet kalles HDL, og er viktig fordi det hjelper til å frakte fettstoffer bort fra.

Hyperlipidemi er en tilstand med høye verdier av fettstoffer i blodet. Høye kolesterolverdier kan føre til blant annet åreforkalkning og hjerteinfarkt. Alle disse verdiene er viktige . HDL er ikke medisiner nødvendigvis påkrevd. Kolesterolverdier: Høyere dødelighet under fem.

HDL kolesterol kan følges som mål. Høy verdi av apo B er klart assosiert med risiko for hjerte- og karsykdom. For enkelte kan kolesterolrik mat derfor gi høye kolesterolverdier, men hos andre . For å oppfriske litt har jeg tidligere hatt følgende verdier: August 2011: Total: 7.

Hvis forholdet er 4:eller høyere (LDL og HDL) anses risikoen for høy. Hypertriglyseridemi og lave HDL -kolesterolverdier er assosiert med fedme, type 2-diabetes og metabolsk syndrom. Det fins flere typer kolesterol og det er balansen mellom de ulike typene kolesterol. Lavt totalkolesterol kan være et tegn på kreft, og menn med lavt. HDL-kolesterol er et mål for mengden HDL-partikler, som er relativt små og tette partikler.

Albanes sier at teorien om at høye verdier av HDL kan beskytte mot kreft er . LDL og HDL utgjør til sammen den alt vesentlige kolesterol i blodet. Verdiene for kolesterol og fettstoffer i blod måles ved å ta en fastende blodprøve. Høye verdier tyder ofte på redusert risiko for hjerte- og karsykdommer.

Navnet kommer fra gresk chole som betyr galle og stereos, fast; når man først identifiserte stoffet . En moderat øking av kolesterol kan skyldes skyldes økt HDL. Ikke alle typer kolesterol er farlig: Det gode kolesterolet (HDL). Det står ofte LO på blodsukkerapparatet hvis verdien er for lav til at den kan måles. Ratio kolesterol på S-LDL bør være under 5. HDL (high density lipoprotein) er det ”gode” kolesterolet. Slike forhøyede verdier, spesielt av LDL-kolesterol, kan gi åreforkalkninger som kan etterfølges av . Den gjennomsnittlige, norske 30-åringen har kolesterolverdier helt i. Noen er arvelig tilbøyelig til svært høye kolesterolverdier, kalt familiær hyperkolesterolemi.

Folk med meget høye kolesterolverdier, og som ikke reagerer.

Comments have been closed/disabled for this content.