Fastlegelisten

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen . BufretLignendeLes vurderinger om leger og andre behandlere.

Norge; Asylsøkere med D-nummer; NATO-personell med D-nummer. Barn under år har rett til å stå på samme fastlegelisten som foreldrene. Er du pasient og skal bytte fastelege? Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for fastlegeordningen, som eies av .

Fra den datoen blir det ikke lenger . Har du husket å starte abonnement for elektronisk fastlegeliste? Noen leger mottar fremdeles fastlegelisten på diskett. Fra nyttår sender HELFO ikke lenger ut . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Telefonen har ikke stått stille siden vi opprettet fastlegeliste 1. Han har fortsatt mange plasser igjen på sin . Få SMS varsling når fastlegen du ønsker får ledig plass.

Du kan bli den første som blir varslet når fastlegen får ledig kapasitet! Oversikt over alle fastlegene i . Dette er siste gangen du mottar fastlegeliste (pasientliste) på diskett. Denne fastlegelisten er en av få som fremdeles blir sendt ut på diskett. Fastlegelisten er tilgjengelig i begge kanaler allerede den 1. Dersom det oppstår feil ved innlesing kan du når som helst lese inn . Den nye fastlegelisten leses inn i Infodoc Plenario ved mottak. Dette krever ingen manuell jobb slik som tidligere.

Legen får en intern e-post om . Andel åpne fastlegelister økte til 4prosent ved utgangen av 20mot 4prosent på samme tid i 2012. En åpen fastlegeliste betyr at legen . Noen som vet hvor ofte listene over hvor mange ledige plasser hver enkelt fastlege har oppdateres? Er det hver dag eller kun den første hver . Jeg prøver å bytte til en bestemt lege, og lurer egentlig bare på om det er noen som vet hvordan oppdateringen av de ledige plassene på den . Har sett meg ut en lege jeg vil ha tak i, men han har alltid full listen når jeg ser innom. Pasienten velger selv fastlege og bytte lege hvis det er ledig plass på fastlegelisten.

Du har rett på to fastlegebytter per kalendår.

Comments have been closed/disabled for this content.