Dips datasystem

DIPS – Leverandør av elektronisk pasientjournal – EPJ. Nordland Sentralsykehus i Bodø seg et system som kunne løse behovet for et moderne pasientadministrativt datasystem. DIPS ASA er et norsk almenaksjeselskap som eies av de ansatte ( ) og av Nordland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Diakonhjemmet .

Administrerende direktør Bjørn Erikstein vil legge fram forslag om å innføre det såkalte DIPS som felles elektronisk postjournal og . DIPS Arena ble innført på legevakten i Oslo den 20. Prosjektet DIPS – en del av utredningen om FOB 90. DIPS star for Datasystem for integrert personstatistikk som er navnet på delprosjekt nr. ETT FELLES SYSTEBjørn Erikstein ønsker å innføre DIPS som felles. DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til.

EPJ) og et pasientadministrativt datasystem (PAS), . Leger TV har snakket med forteller at datasystemet er så dårlig. Tomas Alme, Medisinsk direktør i Dips ASA, forteller at misnøyen med . Gjennomgang av både funksjonene øyeblikkelig hjelp-innleggelser og planlagte innleggelser som hentes fra Oppmøtelisten. KRONIKK: Dips har derfor godt av å konkurrere med utenlandske. Ansatte melder om uforsvarlige forhold etter at et nytt datasystem ved.

Det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS skal gi alle sykehus i . Informasjonssikkerhet; DIPS – datasystem i Helse Bergen; Brannvern; Smittervern og håndhygiene; Her finner du E-læringskurs for studenter . Helse Nord RHF gjorde da, for å få felles datasystemer, en ulovlig direkteanskaffelse av Dips. KRITIKK: Fylkeslege Per Steinar Stensland i Sogn og Fjordane rettar hard kritikk mot Helse Førde og datasystemet Dips som dei nyttar. Skrevet January 20- 21:26. Vi bruker PasDoc og DocuLive (Ous). Prisen blir på 5millioner kroner. Det var fylkeskommunen som avgjorde at Imx var datasystemet som skulle satses på, framfor DIPS som var favoritt i flere miljøer.

Hjertepasient døde mens datasystemet var nede. Ifølge administrerende direktør i Helse Vest IKT var DIPS systemet ferdig oppdatert klokken . Det pasientadministrative datasystemet DIPS er utviklet av Bodøbedriften med samme navn. Selskapet som ble startet for ikke mange år siden . Et stort skritt for OUS – et lite skritt for fastleger og avtalespesialister. Oslo universitetssykehus nytt datasystem, DIPS. Datasystemene ved vårt sykehus gir leger for liten oversikt over egne.

Kjenner ikke til winme men om det er på nivå med dips så er det ille. Sammen med sykehuskunder har det Bodø-baserte selskapet Dips utviklet et datasystem som gjør at sykehusene kan operere med en papirløs . Bruk vår kompetanse til å gjøre de riktige valgene. Trenger du noen til å drifte ditt datasystem, eller ønsker råd vedrørende investering i nytt datautstyr?

Comments have been closed/disabled for this content.