Medisinsk kalles det overvekt hvis den såkalte BMI (Body Mass Index) er over 25. BMI er et verktøy som kan hjelpe deg å regne ut om du er . Det er derfor vanlig å bruke kroppsmasseindeks, KMI (engelsk: BMI = body mass index), i stedet for antall kg når vi definerer .

For å klassifisere overvekt har det blitt laget et verktøy som kalles KroppsMasseIndeks (KMI) – på engelsk BMI (Body Mass Index). Eksempler: En person med høyde på meter har i følge WHOs grenser normalvekt i området til kg, overvekt i området 81-kg og . BMI-kalkulatoren kan brukes for både kvinner og menn, og kan gi deg bedre forståelse for din helse. BMI-verdien for kroppsbyggere og personer med tung benbygning kan ha en BMI verdi på over uten å være overvektige.

BMI skiller heller ikke mellom . Test om du er overvektig – beregn din BMI. Mange mennesker tror at de er overvektige uten at de nødvendigvis er det. Man kanværeadskillig rundere enn en . NOEN KILO EKSTRA: Det er relativt komplisert å definere overvekt, men ved å bruke utregninger som BMI får . Verdens helseorganisasjon (WHO) forteller at en voksen person er overvektig hvis kroppsmasseindeksen (BMI, for body mass index, eller KMI på norsk) er . For å vurdere graden av overvekt kan man regne ut kroppsmasseindeks, KMI eller BMI.

Den er definert som en brøk der teller er vekt i kg, . Muskuløse og personer med tung benbygning kan ha en BMI-verdi på over uten å være overvektige.

Dersom BMI hos barnet blir høyene enn verdiene i kolonnen iso-KMI 2 kan det være en indikasjon på at barnet er i ferd med å utvikle overvekt. Sjekk din BMI og hvilken vektklasse du tilhører. BMI på under 1= undervektig. Kalkulator, forklaringer og eksempler.

BMI på mellom 1og 2= normal kroppsvekt. Figuren til venstre viser kategoriseringer av overvekt og fedme hos voksne i forhold til BMI. Grenseverdiene er satt av Verdens . Vi får mange spørsmål om overvekt og BMI-grenser i forbindelse med vårt tilbud innen assistert befruktning.

Dette forholdet ønsker vi å fortelle . Regn ut din BMI med vår BMI-kalkulator og se om overvektskirurgi er aktuelt for. Overvekt eller fedme defineres enklest med formelen BMI (Body Mass Index).

Comments have been closed/disabled for this content.