Beregning av makspuls

Forskere ved NTNU har kommet frem til en mer nøyaktig formel for beregning av makspuls. Den tradisjonelle metoden å estimere . Kalkulatur for å beregne makspuls.

Makspulsen brukes i belastningstester for å avdekke hjerte-karsykdom og er en vanlig måte å angi intensiteten til . HFmax kalkulatoren lar deg kalkulere din makspuls etter alder og kjønn. Det kan være nyttig til egen trening, men er også av stor klinisk relevans for å avdekke . Informasjon og utregningseksempler for gjennomsnittspuls, hvilepuls og makspuls.

Kjappe beregninger er lite presise. Makspuls har blitt regnet ut fra alder på mange måter opp gjennom tiden. Utregningene har strukket seg fra de helt enkle, . Slik kan du beregne din maksimale puls. Makspuls = 2– ( av alderen din) Eksempel med en 30-åring: 206 . Dette må du vite for å kunne bruke pulsen som et treningsverktøy.

Din maksimalpuls: Makspulsen finner du ganske nøyaktig ved å ta 2minus . En beregning av makspulsen vil imidlertid alltid være mindre nøyaktig enn en fysisk test. Derfor anbefales det alltid at du kontrollerer .

Den nye formelen er 2– ∙ alder, og gir en riktigere makspuls. Her kan du finne din makspuls med NTNUs nye formel. Den internasjonalt mest brukte metoden for å beregne makspuls har vært slik: 220 . En enklere (men generell) måte å beregne makspulsen din på, er denne: 2- (din alder) = makspuls Hvis du altså er år, blir regnestykket slik: 2- 45 . Ny formel til beregning af aldersbestemt maximalpuls. Men utfordring er hvilken beregning av makspuls skal benyttes, den som hensyntar hvilepuls eller den som ikke gjør det.

Pulsfrekvensen kan variere mellom hvilepuls på til makspuls på rundt 2slag i minuttet. Hos et hjertefriskt menneske skal pulsslagene være regelmessige. Beregning av makspuls Beregning.

Før du starter et treningsprogram er det en god idé å sjekke ut din hvilepuls, mål hjertefrekvens for alderen din, og en antatt . Cain: Sitat Hva må du vite om pulsen din?

Comments have been closed/disabled for this content.